De stichting Tree Union wil dat er geen gezonde bomen worden gekapt voor het opwekken van energie. De Europese Unie en de Nederlandse regering maken een fundamentele fout door het verbranden van bomen in energiecentrales te benutten voor het halen van de nationale en Europese CO2 doelstelling. Nederland en Europa wentelen hun probleem af op de landen waar massaal bomen worden gekapt zoals de Verenigde Staten en de Baltische landen.

Daarom richt Tree Union haar acties op het aanpassen van het beleid van de Nederlandse Regering en de Europese commissie. In het beleidsplan staat hoe we dat aanpakken.