De stichting Arnhemse Bomenbond Tree Union strijdt voor behoud en versterking van bos en bomen in en om Arnhem. En zeker geen kap van gezonde bomen  voor het opwekken van energie. 

Daarom richt de Arnhemse Bomenbod Tree Union haar acties op het aanpassen van het beleid en de uitvoering van de gemeente Arnhem en omliggende gemeenten. Beheer en onderhoud van onze bossen en andere natuur moet en kan beter. Concreet richt de stichting zich op:

a .de verbetering van de bescherming en het ecologisch beheer van het bomenbestand binnen de gemeente Arnhem en haar omgeving in het bijzonder, alsmede in de provincie Gelderland en Nederland in het algemeen

b. de vergroting van het aantal bomen in de stad en de uitbreiding van de groen- en bosarealen in en rondom de stad Arnhem;

c . het beschermen, versterken en herstellen van de natuur (flora en fauna) in Nederland en met name in Arnhem en de Veluwezoom. Het erop toezien dat deze niet in verdrukking komt of wordt aangetast door voor deze waarden schadelijke projecten, schadelijke of ondoelmatig gebruik;

d. het tegengaan van recreatieve en commerciële druk op de parken, landgoederen, bossen en groengebieden in Arnhem en Gelderland;

e. het bewustmaken van de intrinsieke waarde van de natuur en de waarde van natuur voor mensen;

f. het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht alsmede het beschermen van de stilte;

g. het bevorderen dat er minder grondwater wordt opgepompt met name in Arnhem en omgeving en de Veluwe.

h.  het bevorderen van het inzicht dat de natuur in het algemeen en bomen in het bijzonder rechtspersoonlijkheid bezitten met eigen rechten die verdedigd kunnen worden door andere rechtspersonen, natuurlijke en niet-natuurlijke;