Het voeren van acties kost geld. Geld om bestuurders te voorzien van de juiste informatie en geld om juridische procedures te starten en falende bestuurders aansprakelijk te stellen voor de aanslag op onze bossen en onze gezondheid.  Je kunt ons daar financieel bij ondersteunen. Elk bedrag is welkom op

NL55 TRIO 0788 8511 60 t.a.v. Stichting Tree Union.

Vast bedankt voor je steun!