Bestrijding verdroging van de 377 bomen aan de Beukenlaan op Monikenhuizen!

Op 3 maart was het halfjaarlijks overleg van het bestuur Arnhemse Bomenbond met de Gemeente Arnhem. Op de agenda stond het behoud van de beukenlaan op Monikenhuizen.

Sinds 2020 heeft de Arnhemse Bomenbond om maatregelen gevraagd om deze fraaie beukenlaan te beschermen tegen de verdroging. Een door de gemeente ingehuurd onderzoekbureau adviseerde in 2021 om de helft van de bomen te kappen onder het motto er staan teveel bomen. De Bomenbond kon aantonen dat door de bestrating en de afvoer van het regenwater naar bassins  voor hergebruik op het sportcentrum, de 377 bomen geen regenwater van de openbare ruimte meer ontvingen. Tijdens de gezamenlijke inspectie september 2022 bleek ook dat bomen versterven, omdat de bodem veel te weinig mineralen bevat.  Nu begin 2023 zijn eindelijk de volgende maartregelen door de gemeente genomen:

  • Een Mulchlaag (humusrijke grond) is in januari aangebracht. De laag is luchtig, zal de gemeente niet schadelijk zijn voor de stam. Vocht wordt vastgehouden en bodemleven wordt bevorderd. Monitoring komende 10 jaar, eerste keer na 2 jaar.
  • Er komt een onderzoek rond het vasthouden van water. Eerste week van maart zijn er metingen om o.a. het hoogteverschil te meten en te zien welke maatregelen getroffen kunnen worden (bijv. water via een balkje toeleiden.
  • Het parkeerterrein heeft diverse groene vakken (grasparkeren). De parkeerintensiteit bepaalt het succes. Vertrouwen dat het groen wordt.
  • Een strook langs de beukenlaan wordt vergroend. Hier komen heesters en kruidenrijk gras
  • Er zijn 3 nieuwe bomen geplant
  • Het oude zwembad is nu een infiltratiebak, erbovenop is een groenvakje gecreëerd.

 

We hebben instemming met deze plannen getoornd. Wel missen we nog een aanpak vanaf de straatzijde van de Beukenlaan. De naastgelegen goot van de straat kan van waterdoorlatende stenen worden voorzien! De gemeente heeft toegezegd dit nader te onderzoeken.

Mountainbikesroutes verstoren en beschadigen Arnhemse bossen

De Arnhemse Bomenbond heeft de gemeenteraad  gevraagd de aangelegde moutainbikepaden in de Arnhemse bossen op te heffen en de natuur weer te herstellen.

De Arnhemse mountainbike paden zijn extra aangelegd naast de vele bestaande wandelpaden, ruiterpaden en fietspaden! Hierdoor is de verstoring van de leefwereld van de bossen aanmerkelijk vergroot. Ook op heuvelachtig terrein waar de bosgrond erg kwetsbaar is voor erosie en bij hevige regenbuien. De beschadiging van wortels en stammen van veel bomen gaat voortdurend verder. Bovendien zijn mountainbike routes aangelegd in tal van door de gemeenteraad extra beschermde bosgebieden( o.a. de Waterberg, Koningsheide, Schaarsbergen en ’t Zand). Er is hier duidelijk teveel toegegeven aan de sportlobby op het stadhuis in een tijdperiode dat consequenties van de klimaatcrisis nog niet werden onderkend. Wij (sport) mensen moeten een stapje terug doen om de natuur van de bossen meer te ontzien.

Hieronder kun je de brief aan de gemeenteraad downloaden.

Mountainbike Routes Arnhem
PDF – 5,0 MB 255 downloads

Lopende processen

Momenteel heeft de Arnhemse Bomenbond nog twee processen tegen de provincie Gelderland lopen: 

1. Voor een betere natuurbescherming van de centrum ontwikkeling van Doorwerth

2.  Het laten beëindigen van het oppompen van 5.4 miljard liter bodemwater per jaar uit de bossen door Parenco- Renkum. Voor het productieproces van Parenco kan voortaan beter uitsluitend rivierwater uit de Rijn worden gebruikt, zodat er meer bodem en beekwater beschikbaar is voor  de bossen van de Veluwezoom.

In Memoriam

Op 16 januari is Mr. S.G. Blasweiler, de advocaat van de Arnhemse Bomenbond onverwachts overleden. Hij heeft de afgelopen jaren de Arnhemse bomenbeweging en de strijd tegen de biomassacentrales enorm gesteund. In gedachten zal hij bij ons blijven.