Stichting Tree Union wil dat het stoken van hout voor de opwekking van energie zo snel mogelijk stopt. Het verbranden van hout in biomassacentrales in plaats van kolen en gas leidt tot uitstoot van meer schadelijk stoffen en grootschalige ontbossing. De inzet van het kabinet op energie uit biomassa zorgt ervoor dat scheepsladingen met hout uit het buitenland worden gehaald om, op papier, in Nederland tot een lagere CO2 uitstoot te komen. In het buitenland leidt dit tot ernstige overexploitatie van bossen die van groot belang zijn voor de wereldwijde biodiversiteit en het tegengaan van opwarming van de aarde.